- rsp-bulgaria

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 
Пожароизвестителната система е средство за защита, посредством електронни устройства.
Тя предава чрез хардуерни компоненти, аларма за настъпила пожарна опасност.
Основен компонент на една система е пожароизвестителната централа.
Тя комуникира с индициращите устройства /ръчни и автоматични пожароизвестители/ чрез входове
и изпраща сигнал на изпълнителни устройства през изходите си.
Чрез изпълнителните устройства подава звуков и светлинен сигнал за настъпило събитие.
Доверете се на нас и ние ще ви изградим една съвременна и функционална пожароизвестителна система.
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню